Invändigt i arresten

Under hösten har vi jobbat invändigt i den lilla militärarresten från 1700-talet. Timmerväggarna, tak och dörrar var i grunden målade med limfärg men över den fanns en grovkorning kalkfärg som museet ville få bort. Vi har skrapat och borstat allt, ett dammigt och smutsigt arbete! Under arbetets gång har vi hittat många inskriptioner på väggar och dörrar, som nu museets personal ska titta närmare på. Texten nedan är skrivet på insidan av dörren till ena arrestcellen, vi tror att det står "detta är en satans boning"...med lite felstavning.

Ovan ser ni ett hål in till ena arrestcellen, kan det ha varit både mat och pottan som åkte här emellan?

Renoveringen inuti slutade i att vi målade taken i de två cellerna med limfärg, och resten väntar så länge på att museets personal ska dokumentera det vi har hittat som texter och inristningar.

Kommentera gärna: