Vi startade Tellenbachs Gård och Skog AB 2013. Länge hade det funnits en längtan hos oss att få ta tillvara på de resurser som finns på den gård vi bor på samt att få arbeta mer praktiskt och få vara utomhus. Gården vi bor på är från slutet av 1700-talet och gömmer många gamla verktyg och lämningar från förr. Vi har själva renoverat den del av huset vi bor i och låtit oss inspirerats av dåtidens kunskaper. Elisabeth arbetade som teckenspråkstolk i många år då hon bytte bana och gick en byggnadsvårdsutbildning och Ola är elektriker i botten då han omskolade sig.
  

Umeå Tidning april 2015
(Går att läsa i förstorat läge)

loading...

Västerbottens Kuriren 5/3 2016
(Går att läsa i förstorat läge)

loading...